Relationsinstituttet

Uddannelse og læring i hjælpekunst

Støttekontaktperson med RBL – Relationsbaseret Ledelse®

Written By: RBL-Instituttet

Kursus 2x 2 dage.

Det er en stor opgave at skulle ind og blande sig i et andet menneskes liv og vilkår. Det er ofte både langsommeligt og krævende at komme ind til kernen i opgaverne og der er mange spørgsmål at tage stilling til i relationen til den enkelte klient/borger.

Der er tale om at tage mange personlige valg, når vi skal gennemføre nogle klare pædagogiske krav om at nå handleplanernes mål inden for fastsatte tidsrammer. Og ofte er ressourcerne meget små, hvilket i praksis ofte betyder, at den direkte samværdstid (ATA) skal holdes inden for meget kort tid.

Det gør det extremt vigtigt at få så meget ud af ATA-tiden som overhovedet muligt, hvilket stiller store krav til personlig bevidsthed om mål og midler.

Støttekontaktpersoners opgave er som udgangspunkt, at ende med at blive overflødige og dermed spare sig selv væk, gennem naturlig overdragelse af opgaverne til klienten/borgeren, eller i hvert tilfælde i så begrænset omfang som muligt.

I andre tilfælde er det dog en vedvarende kontakt, hvor relationens betydning, stabilitet og tillid skal fungere kontinuerligt.

I alle tilfælde er det rigtig vigtigt at kunne fungere med, at det under alle omstændigheder er klientens liv og mål der skal nås. Og hvordan bliver vi de allerbedste hjælpere i de nære relationer og stadig holder fast i tilliden og nærhed, samt fastholder at respektere klientens integritet – imens vi samtidig passer på os selv og stadig skal nå handleplanens mål og tidsrammer… Det er her RBL kan bidrage en hel del.

Det er grundlæggende det kursus beskæftiger sig med.

På kurset gennemgås Relationsbaseret Ledelse´s grundform og værktøjer, der vil føre dig gennem personlige dilemmaer og muligheder. RBL (som det hedder i daglig tale) vil give dig indsigt i personlig forvaltning af de nødvendige beslutninger og samtaler, samt hjælpe dig til at spotte forskellene mellem hvad din klient har lyst til og brug for og metoder til at gennemføre de store forandringer sammen med klienten.

En stor del af kursets plenum tid vil blive brugt til at arbejde caseorienteret, så der samtidig skabes aktualitet og personlige gevinster til deltagerne.

Kurset er externat og strækker sig over 2x 2 dage.

Hver kursusdag starter kl. 9 og slutter kl. 15.00. (medmindre andet aftales)

Kurset kan afholdes i Behandlerhuzet i Sorø. – Eller hvis en virksomhed ønsker dette, kan det evt. afholdes lokalt. (forplejningsforpligtelsen overgår til den lokale arrangør)

Undervisere: RBL-Master & Psykoterapeut MPF Carsten Fabricius & Sygeplejerske/RBL-terapeut Denise Lykke Fabricius.

Minimum 6 og maximum 12 deltagere.

Kursusafgift inkl. forplejning 8.750,- kr. pr. person.

DU ER VELKOMMEN TIL AT TILKENDEGIVE DIN MULIGE INTERESSE FOR NETOP DIN PERSONALEGRUPPE, PÅ NEDENSTÅENDE LINK ELLER VIA MAIL.

Tilmelding til nedenstående.

Tilmelding direkte til Denise tlf. 6068 8085 eller Carsten tlf. 6068 8080 eller på mail, samt nedenstående formular.

Indtast dit fulde navn
Vælg en af de 4 valgmuligheder i dropdown-menuen
Indtast dit telefonnummer
Indtast din mailadresse til den videre kommunikation. Din mailadresse vil ikke blive brugt til andet og er kun beregnet til vores interne brug.
Her kan du skrive dine kommentarer eller eventuelle spørgsmål, samt besked.