Relationsinstituttet

Uddannelse og læring i hjælpekunst

RBL® for familier

Written By: RBL-Instituttet

Relationsbaseret Ledelse® – RBL for familier

FAMILIEN I CENTRUM

Det er og kan være en stor opgave at balancere en families liv og vilkår. Det er en lang og vedvarende proces, der allerede begynder med en graviditet – og måske endda tidligere.

Det kan være både langsommeligt og krævende at komme ind til kernen i familiens opgaver og der er mange spørgsmål at tage stilling til i relationen til det enkelte menneske i familien.

Der er hele tiden tale om at tage mange personlige valg, når vi skal gennemføre at drive en sund og dynamisk familie, og ofte er det ikke masser tid og stort overskud der præger en hverdag i de helt almindelige danske hjem, hvilket stiller store krav til både forældrerollen og børnenes deltagelse. Samværstiden er ofte groft beskåret med livets og familiemedlemmernes individuelle aktiviteter og gøremål.

Det gør det extremt vigtigt at få så meget positiv tid ud af samværet som muligt, når mulighederne er der.

Det stiller store krav til personlig bevidsthed om mål og midler og ikke mindst håndteringen af de helt naturlige konflikter som en families liv også indeholder.

Forældre skal egentlig ende med at blive funktionsmæssigt overflødige og kun træde til i de sammenhænge, hvor børnene og de unge mangler viden og erfaring, hvor der reelt er brug for hjælp eller vejledning. Forældre skal overdrage forvaltningen af livet til børnene i takt med deres udvikling.

Det betyder ikke at relationen ophører – måske snarere tværtimod.

Hvordan bliver vi de allerbedste kærlige hjælpere i de aller næreste relationer og stadig kan holde fast i tilliden og ordentligheden, der tager udgangspunkt i de enkeltes forskellige kodeks og spilleregler som den enkelte familie gerne vil leve op til.

Det er præcis det vores FAMILIEN I CENTRUM skal beskæftige sig med.

På 2 dage gennemgås Relationsbaseret Ledelse´s form og værktøjer, der vil føre dig gennem personlige dilemmaer og muligheder. RBL®(som det hedder i daglig tale) vil give dig indsigt i personlig forvaltning af de nødvendige beslutninger og samtaler, samt hjælpe dig til at spotte forskellene mellem hvad du har “lyst til” og “brug for” og metoder til at gennemføre store eller vigtige forandringer sammen med familien.

En stor del af dagenE vil blive brugt til at arbejde med faktiske udfordringer som familierne selv stiller til rådighed for læring og indsigt, så der samtidig skabes både aktualitet og personlige gevinster til deltagerne.

Dagene starter kl. 10 og slutter kl. 16.00 og afholdes i Behandlerhuzet i Sorø.

Undervisere: Psykoterapeut MPF Carsten Fabricius & Sygeplejerske/RBL-terapeut Denise Lykke Fabricius.

Maximum 16 deltagere.

PRIS inkl. forplejning 1.900,- kr. pr. voksen person. 500,- kr. pr. ung mellem 10 0g 16 år i følge med voksen.

Datoer i vinter 2024 er den 13. & 14. januar.

TILMELDING SKAL SKE DIREKTE TIL NEDENSTÅENDE.

Denise – tlf./sms: 6068 8085 & Carsten – tlf./sms: 6068 8080

eller nedenfor: