Relationsinstituttet

Uddannelse og læring i hjælpekunst

Pædagogisk arbejde med RBL® i rygsækken

Written By: Carsten Fabricius

Pædagogisk arbejde handler grundlæggende om relationer – Det kræver tillid.

Men måske har du mødt denne sætning: “Du får jo også løn for at hjælpe mig…!”, der jo på mange måder – selv hvis det kun er i tanken – kan være modstridende i et menneske.

Der skal noget særligt til, for at skabe tillid og fortrolighed i “betalte relationer”. Og det er vejen ind til forandring vi underviser i, med RBL® som det særlige og virksomme værktøj.

Hvis man har ansættelse i en eller anden form for institution og/eller servicefag som omsorgsperson eller hjælper, så er man lønnet og dermed en “betalt relation”. Dette er ofte en udfordring for Hjælpmodtageren – og dermed for det pædagogiske arbejde.

Der skal noget særligt til, for at skabe tillid og fortrolighed, trods ansættelse, da der bl.a. kan være et “magtforhold” og skepsis, der får indflydelse. Især da det ikke altid er en frivillig, men påført / pålagt relation klient/borger er sat i.

Efteruddannelse af Hjælpere i relationelle stillinger

Vi efteruddanner Hjælpere til at benytte Relationsbaseret Ledelses® værktøjer og relationelle filosofi til gavn for klienter og borgere og ikke mindst kollegaer. Fælles for dem alle er, at relation er en nødvendig del af muligheden for et godt og solidt resultat med forandring som overordnet mål.

Vores målgruppe er:

Opholdssteder, socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, SOSUer, støttekontaktpersoner, skoler og uddannelsessteder, sundhedspleje, misbrugscentre, plejefamilier og ledelse – alle steder hvor relation er en del af betingelsen for gode resultater, når der arbejdes professionelt med menneskelig udvikling, forandring og læring.

RBL® er et stærkt sæt af psykoterapeutisk og pædagogisk relationskompetenceværktøj, der er udviklet gennem klienternes tilbagemeldinger på, hvad der er virksomt til forandring gennem relation, samt praksisarbejde i psykoterapi, familiearbejde, støttekontaktopgaver etc. siden 2005, hvor Relationsbaseret Ledelse® blev benævnt første gang.

Vi tilbyder her 2×2 dages kurser, hvor vi arbejde med udgangspunkt i ovenstående på den enkelte virksomhed og i samarbejde med ledelsen.

En stor del af kursets plenum tid vil blive brugt til at arbejde caseorienteret, så der samtidig skabes aktualitet, praksisnærhed og personlige gevinster til deltagerne.

Kursets er externat og strækker sig over 2x 2 dage med ca. halvanden måneds mellemrum.

Hver kursusdag har en samlet varighed på 6 timer. Tidspunkter for start og slut aftales.

Kurset afholdes gerne i Behandlerhuzet i Sorø, medmindre andet aftales.

Undervisere: RBL- & Psykoterapeut MPF Carsten Fabricius & Sygeplejerske/RBL-terapeut Denise Lykke Fabricius.

Minimum 6 og maximum 16 deltagere.

Kursusafgift inkl. forplejning 7.900,- kr. pr. person.

NÆSTE KURSUSSTART ER: 8/1 + 9/1 & 19/3 + 20/3 – 2024 – Stadig åben for tilmelding.

Tilmelding til nedenstående.

Tilmelding direkte til Denise tlf. 6068 8085 eller Carsten tlf. 6068 8080 eller på mail, samt nedenstående formular.

Kommentarer og spørgsmål er altid velkomne.

* indicates required field

Afvikles af Fast Secure Contact Form