Relationsinstituttet

Uddannelse og læring i hjælpekunst

Mentaltræning for Sundhedsprofessionelle med RBL®

Written By: Carsten Fabricius

Bæredygtigt arbejdsliv – gennem et bæredygtigt mindset

Vi tror på at RBL® kan give livet som professionel hjælper/omsorgsarbejder nogle essentielle værktøjer til øget trivsel og arbejdsglæde.

Relationsbaseret Ledelse®, i daglig tale kaldet RBL, handler i bund og grund om, at tage eller afgive lederskab i relationer – både private og professionelle. 

Det, som et team af professionelle hjælpere/omsorgsarbejdere vil få ud af RBL, er win-win, fordi det kan blive et fælles sprog for personalegruppen, og desuden styrke sammenhold og faglighed. Metoden lærer jer værktøjer til at blive tydelige og autentiske, på en super omsorgsfuld måde. RBL gør, at den enkelte medarbejder får mulighed for at passe på og værne om sig selv, og på samme tid kunne udføre et kompetent og autentisk stykke arbejde. Det vil bidrage til meningsfuldhed i arbejdet, som selvfølgelig kan være medvirkende til, at den enkelte medarbejder kan klare at være i faget/på arbejdspladsen i længere tid. Ved brugen af RBL kan I skabe en tilpashed i relationerne, hele vejen rundt. Det vil gøre sig gældende i relationer mellem kolleger, mellem medarbejder og patient/borger, mellem medarbejder og leder og hvad der ellers kunne være af relevante relationer. Tilgangen kan bruges i alle former for relationer, fordi RBL bygger på et grundlag hvor alle er ligeværdige og fortjener respekt, forståelse, interesse, information og omsorg, i den udstrækning de nu engang kan være med på dette. 

Når ordentlighed og opbyggende dybe relationer er vigtige, vil begreberne og filosofien i RBL give mening

– Carsten Fabricius

Metoden tager udgangspunkt i det relationelle arbejde – både kortere og længere kontakter/relationer. Tilgangen kan derfor både bruges på bosteder, i psykiatrien, hjemmepleje og på almene akutte somatiske afdelinger – og alt hvad der ligger derimellem.

Det er primært kommunikationsværktøjer, men også hjælp til at skabe nye perspektiver, på arbejdet og på egne og andres behov, ønsker, kompetencer og potentialer.  

Metoden er udviklet til, at den professionelle hjælper/omsorgsarbejder, lærer at drage omsorg af høj kvalitet, uden at gå på kompromis med respekten for sig selv. Samt at yde en hjælp der er målrettet den der skal hjælpes, så man som professionel hjælper bliver den allerbedste hjælper, for lige præcis den borger/patient det drejer sig om. Kort sagt sker der det, når man anvender RBL, at man både anerkender patienten/borgeren OG sig selv i den fastsatte ramme der nu engang er aktuel (som fx de regler og rammer der eksisterer i sundhedsvæsenet).  

RBL giver ro i hovedet.

Metoden er en anderledes måde at tænke omsorg på, hvilket godt kan virke en smule provokerende, indtil man forstår meningen med det. Men vores erfaring er, at det netop er det, der skal til. En del af de “Hjælpere” vi har haft under vingerne, har følt sig provokeret for en stund, men efterfølgende udviklet sig helt enormt, og kommet ud af både stress og gamle destruktive mønstre. Hvilket har givet dem en kæmpe og stabil arbejdsglæde. 

Det er også derfor vi gerne kalder vores ydelse for “Mentaltræning til Sundhedsprofessionelle”. 

Metoden er afprøvet i flere forskellige miljøer, også de pressede og travle miljøer – med god respons.

Kurset strækker sig over 4 moduler af 5 timers varighed inkl. pauser.

Pris pr. person ved minimum 15 personer er 3.500,-kr.

Tilmelding direkte til Denise tlf. 6068 8085 eller Carsten tlf. 6068 8080 eller på mail, samt nedenstående formular.

Indtast dit fulde navn
Vælg en af de 4 valgmuligheder i dropdown-menuen
Indtast dit telefonnummer
Indtast din mailadresse til den videre kommunikation. Din mailadresse vil ikke blive brugt til andet og er kun beregnet til vores interne brug.
Her kan du skrive dine kommentarer eller eventuelle spørgsmål, samt besked.