Relationsinstituttet

Uddannelse og læring i hjælpekunst

RBL-Terapeut – 3-årig psykoterapeutisk efteruddannelse.

Written By: RBL-Instituttet

RBL-terapeut

3-årige efteruddannelse til RBL-terapeut.

RBL-terapi har gennem de sidste år vundet indpas i arbejdet med mennesker og er løbende opdateret og udviklet, så denne efteruddannelse er i høj grad tidssvarende.

Efteruddannelsen har til formål, med udgangspunkt i Relationsbaseret Ledelse®, at styrke arbejdet med individuel terapi, misbrugsbehandling, familierådgivning og familieterapi i en oplevelsesorienteret og nysgerrig vinkel.

Metoden for efteruddannelsen.

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i deltagernes egne baggrunde, faglige mål og fagpersonlige behov.

Med udgangspunkt i direkte supervision af rådgivnings- og terapiforløb, vil der være en gennemgående procesorienteret vekselvirkning mellem teori, metode, praksis og fagpersonlig udvikling.

Teoretisk og praktisk indføring i det terapeutiske og rådgivende arbejde, samt introduktion til supervision og supervisionsformer.

3-årige efteruddannelse til RBL-terapeut.

Kriterier for optagelse:

 • Du har gennemført RBL Basis Grundkursus.
 • Du har en uddannelse inden for pædagogik, sundhed/sygdom, psykologi el. anden humanitær uddannelse. Det kunne fx være, pædagog, pædagogisk assistent, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lærer, psykolog, læge, socialrådgiver, anden terapeutisk uddannelse.
 • Eller du har længerevarende erhvervserfaring i relevant stilling. Det kunne fx være erhverserfaring fra opholdssted, skolevæsen, børnehave, SFO, støtte-kontaktarbejde, misbrugsbehandling etc. Optagelse beror på et skøn af instituttet.

Hvad tilbyder vi?:

 • Du lærer at udvikle dine evner inden for samtale og/eller samspil med dine klienter og kollegaer.
 • Du lærer at give dine klienter de bedste forudsætninger for at nå deres mål.
 • Du lærer at skabe tid og rum til at dine klienter kan få lov at udtrykke og fortælle hvad de har på hjerte.
 • Du lærer at skabe, og give dig selv tid og rum, til at lytte til dine klienter. 
 • Du lærer at udføre dit arbejde i en kvalitet, der giver dig glæde og ro indeni.
 • Du lærer at udvikle dine samarbejdsevner.
 • Du lærer at bringe din nysgerrighed i spil og bruge den aktivt, som et vigtigt redskab i dit relationelle virke.
 • Du vil få sparring med professionelle RBL-terapeuter.
 • Du lærer hvordan du kan blive en bedre hjælper, for dig selv og for andre.
 • Du lærer at forstå “hjælp” fra flere forskellige vinkler, og du lærer at forstå “hjælp”, som det forstås med “RBL-briller”.
 • Du lærer at udvikle evnen til at hjælpe andre, men også til selv at være hjælpmodtager.
 • Du lærer at være ærlig og oprigtig i dit professionelle virke, uden at blive privat.
 • Du lærer at styrke din intuition i forbindelse med dit arbejde.
 • Du lærer at styrke egen personlighed, og at fremstå mere personlig og autentisk, både som privatperson og som professionel.
 • Du lærer at arbejde med dine personlige evner og værdier, i dit professionelle virke, og derigennem fremstå stærk, troværdig og professionel.
 • Du lærer hvordan du kan yde 100%, uden at føle dig drænet. 
 • Du lærer at passe på dig selv som hjælper, og du lærer dine egne grænser at kende.
 • Du lærer at sætte grænser, på en måde som vil være konstruktiv og ikke afvisende.

Undervisningen består af:

Teori, metode og procesanalyse 270 timer

Direkte supervision af terapi og rådgivning 270 timer

Egenterapi i grupper 90 timer

Samlet undervisningstid 630 timer over en periode på 3 år.

Hvert år består at 210 timer

9 moduler af 3 dage, samt 4 enkelte gruppedage.

Kl. 9 – 16 alle dage.

Minimum 10 deltagere, dog max 16 deltagere.

Pris 48.500,- pr. år

Grp. arb. ml. modulerne** 4 lørdage fra kl. 09.00 – 16.00 (Datoerne aftales i de enkelte grupper)

Startdatoer er alle aflyst, indtil vi er ovre Coronakrisen

Send en mail til instituttet, hvis du ønsker at være deltager på et af de fremtidige hold. Mailen er selvfølgelig ikke bindende. Vi orienterer dig når vi ved mere.

Send mail til: Kontakt@relationsinstituttet.dk

Du kan også ringe til os på 60688080 eller 60688085.

Depositum ved tilmelding er 500 kr., der selvfølgelig refunderes, hvis du ikke kan deltage i fastsatte datoer.