Relationsinstituttet

Uddannelse og læring i hjælpekunst

RBL-Terapeut – 3-årig efteruddannelse.

Written By: RBL-Instituttet

RBL-terapeut

3-årige efteruddannelse til RBL-terapeut.

Relationsbaseret Ledelse® har gennem de sidste år vundet indpas i arbejdet med mennesker og er løbende opdateret og udviklet, så denne efteruddannelse i høj grad er tidssvarende.

Efteruddannelsen har til formål, med udgangspunkt i Relationsbaseret Ledelse®, at styrke arbejdet med individuel terapi, misbrugsbehandling, familierådgivning og familieterapi i en oplevelsesorienteret og nysgerrig vinkel.

Metoden for efteruddannelsen.

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i deltagernes egne baggrunde, faglige mål og fagpersonlige behov.

Med udgangspunkt i direkte supervision af rådgivnings- og terapiforløb, vil der være en gennemgående procesorienteret vekselvirkning mellem teori, metode, praksis og fagpersonlig udvikling.

Teoretisk og praktisk indføring i det terapeutiske og rådgivende arbejde, samt introduktion til supervision og supervisionsformer.

3-årige efteruddannelse til RBL-terapeut.

Kriterier for optagelse:

 • Du har gennemført RBL Basis Grundkursus.
 • Du har en uddannelse inden for pædagogik, sundhed/sygdom, psykologi el. anden humanitær uddannelse. Det kunne fx være, pædagog, pædagogisk assistent, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lærer, psykolog, læge, socialrådgiver, anden terapeutisk uddannelse.
 • Eller du har længerevarende erhvervserfaring i relevant stilling. Det kunne fx være erhverserfaring fra opholdssted, skolevæsen, børnehave, SFO, støtte-kontaktarbejde, misbrugsbehandling etc. Optagelse beror på et skøn af instituttet.

Hvad tilbyder vi?:

 • Du lærer at udvikle og videreudvikle dine evner inden for samtale og/eller samspil med dine klienter og kollegaer.
 • Du lærer at skabe de bedste forudsætninger for at dine klienter når deres mål.
 • Du lærer at etablere tid og rum til at dine klienter kan få plads til at udtrykke og fortælle hvad de har på hjerte.
 • Du lærer at bruge din egen tilgang til at udføre dit arbejde i en kvalitet og form, der giver dig glæde og ro indeni.
 • Du videreudvikler dine samarbejdsevner og arbejder med gruppedynamikker.
 • Du lærer at bringe dybere nysgerrighed i spil og bruge den aktivt, som et vigtigt redskab i dit relationelle virke.
 • Du vil få sparring med professionelle RBL-terapeuter.
 • Du inspireres til hvordan du kan blive en bedre hjælper, for dig selv og for andre.
 • Du lærer at forstå “hjælpens væsen” fra flere forskellige vinkler, og du lærer at forstå “hjælp”, som det forstås med “RBL-briller”.
 • Du lærer at videreudvikle evnen til at hjælpe andre, men i særdeleshed også til selv at være hjælpmodtager.
 • Du styrkes til at være ærlig, åben og oprigtig i dit professionelle virke, uden nødvendigvis at blive privat.
 • Du lærer at styrke din intuition i forbindelse med dit arbejde.
 • Du lærer at fastholde og styrke din egen personlighed, og fremstå tydeligt personlig og autentisk, både som privatperson og som professionel.
 • Du inspireres til at styrke dine personlige evner og værdier.
 • Du lærer hvordan du kan yde max, uden at føle dig drænet. 
 • Du lærer at passe på dig selv som hjælper, gennem forståelse og anerkendelse af dine egne værdier og grænser.
 • Du lærer at sætte grænser, at sige “Nej” på en måde du kan være tilpas med.

Undervisningen består af:

Teori, metode og procesanalyse 270 timer

Direkte supervision i terapi og rådgivning 270 timer

Egenterapi i grupper 90 timer

Samlet undervisningstid 630 timer over en periode på 3 år.

Hvert år består at 210 timer

9 moduler af 3 dage, samt 4 enkeltstående gruppedage.

Kl. 9 – 16 alle dage.

Minimum 10 deltagere, dog max 16 deltagere.

Pris 48.500,- pr. år

Grp. arb. ml. modulerne** 4 lørdage fra kl. 09.00 – 16.00 (Datoerne aftales i de enkelte arbejdsgrupper)

Startdatoer er alle aflyst, indtil vi er ovre Coronakrisen

Send en mail til instituttet, hvis du ønsker at være deltager på et af de fremtidige hold. Mailen er selvfølgelig ikke bindende. Vi orienterer dig når vi ved mere.

Send mail til: Kontakt@relationsinstituttet.dk

Du kan også ringe til os på 60688080 eller 60688085.

Depositum ved tilmelding er 500 kr., der selvfølgelig refunderes, hvis du ikke kan deltage i fastsatte datoer.