Relationsinstituttet

Uddannelse og læring i hjælpekunst

RBL® for “Betalte Relationer”

Written By: RBL-Instituttet

RELATIONSFORSTYRRELSE…!

Et begreb der handler om vanskelighederne for mennesker, der har været udsat for mange små eller måske få store skuffende og afbrudte relationer, hvor angsten for endnu et nyt nederlag, afvisning eller skuffelse, forhindrer at knytte sig til noget eller nogen.

Lyder det bekendt…?

Relationsforstyrrelses konsekvens kan meget enkelt komme til udtryk gennem social angst, forkerthedsfølelse, handlingslammelse, utilstrækkelighedsfølelse og tilbagetrækning.

Men faktum er, at ordet endnu ikke er tilføjet den danske ordbog, men er et grundbegreb og et vilkår vi benytter i Relationsbaseret Ledelse® RBL®.

Der skal noget særligt til, for at skabe tillid og fortrolighed i “betalte” relationer.

Hvis man har ansættelse i alle former for institutioner og servicefag, så er man lønnet og dermed en betalt relation.

Der skal noget særligt til, for at skabe tillid og fortrolighed, trods ansættelse, da der også kan være et “magtforhold” der får indflydelse.

Pædagogisk arbejde med RBL®

RBL® er en styrkelse af begrebet relationskompetence og et værktøj til trivselsudvikling med fokus rettet på det enkelte menneskes personlige kompetencer.

Rbl® er værktøjer der i samtale relateres til det enkelte menneskes egne referencer om menneskelig tilpashed i forhold til kodeks og livsværdier.

Det betyder også at vi skal udvise respekten for, at det enkelte individ kan tage selvstændige og kvalificerede beslutninger, i selvrespekt for aktuelle fakta.

En Hjælper med en uddannelse i RBL® vil skabe bedre Hjælpere, der eliminerer begrebet “bjørnetjenester” og skabe langt stærkere trivselskompetencer for Hjælpmodtagere.

Vi efteruddanner Hjælpere inden for mange forskellige brancher, men fælles for dem alle er, at relation er en nødvendig del af muligheden for et godt og solidt resultat med forandring som overordnet mål.

Vores målgruppe er:

Opholdssteder, socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, støttekontaktpersoner, sundhedspleje, misbrugscentre, plejefamilier og ledelse.

Steder med kompetencer i forhold til at arbejde professionelt med menneskelig udvikling og læring.

RBL® er et psykoterapeutisk og pædagogisk relationskompetenceværktøj, der er udviklet gennem klienternes tilbagemeldinger på, hvad der er virksomt til forandring gennem relation, samt praksisarbejde i psykoterapi, familiearbejde, støttekontaktopgaver etc. siden 2005, hvor det blev benævnt første gang.

Vi tilbyder 2×2 dages kurser, enkeltdags workshops, hvor vi arbejde med udgangspunkt i ovenstående på den enkelte virksomhed og i samarbejde med ledelsen.

En stor del af kursets plenum tid vil blive brugt til at arbejde caseorienteret, så der samtidig skabes aktualitet og personlige gevinster til deltagerne.

2×2 dages kurset er externat og strækker sig over 2x 2 dage med ca. halvanden måneds mellemrum.

Hver kursusdag starter kl. 10 og slutter kl. 16.00.

Kurset afholdes gerne i Behandlerhuzet i Sorø.

Undervisere: Psykoterapeut MPF Carsten Fabricius & Sygeplejerske/RBL-terapeut Denise Lykke Fabricius.

Minimum 6 og maximum 10 deltagere.

Kursusafgift inkl. forplejning 7.000,- kr ex. moms pr. person.

NÆSTE KURSUSSTART ER: 3/4 – 4/4 – 2023

Tilmelding til nedenstående.

Tilmelding direkte til Denise tlf. 6068 8085 eller Carsten tlf. 6068 8080 eller på mail, samt nedenstående formular.

Indtast dit fulde navn
Vælg en af de 4 valgmuligheder i dropdown-menuen
Indtast dit telefonnummer
Indtast din mailadresse til den videre kommunikation. Din mailadresse vil ikke blive brugt til andet og er kun beregnet til vores interne brug.
Her kan du skrive dine kommentarer eller eventuelle spørgsmål, samt besked.