Relationsinstituttet

Uddannelse og læring i hjælpekunst

RBL for betalte relationer

Written By: RBL-Instituttet

RELATIONSFORSTYRRELSE…!

Et begreb der handler om vanskelighederne for mennesker, der har været udsat for mange små eller måske få store skuffende og afbrudte relationer, hvor angsten for endnu et nyt nederlag, afvisning eller skuffelse, forhindrer at knytte sig til noget eller nogen.

Lyder det bekendt…?

Relationsforstyrrelses konsekvens kan meget enkelt komme til udtryk gennem social angst, forkerthedsfølelse, handlingslammelse, utilstrækkelighedsfølelse og tilbagetrækning.

Men faktum er, at ordet endnu ikke er tilføjet den danske ordbog, men er et grundbegreb og et vilkår vi benytter i Relationsbaseret Ledelse® RBL®.

Der skal noget særligt til, for at skabe tillid og fortrolighed i “betalte” relationer.

Hvis man har ansættelse i alle former for institutioner og servicefag, så er man lønnet og dermed en betalt relation.

Der skal noget særligt til, for at skabe tillid og fortrolighed, trods ansættelse, da der også kan være et “magtforhold” der får indflydelse.

Vi efteruddanner Hjælpere inden for mange forskellige brancher, men fælles for dem alle er, at relation er en nødvendig del af muligheden for et godt og solidt resultat med forandring som overordnet mål.

Vores målgruppe er:

Opholdssteder, socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, støttekontaktpersoner, sundhedspleje, misbrugscentre, plejefamilier og ledelse.

Steder med kompetencer i forhold til at arbejde professionelt med menneskelig udvikling og læring.

RBL® er et psykoterapeutisk og pædagogisk relationskompetenceværktøj, der er udviklet gennem klienternes tilbagemeldinger på, hvad der er virksomt til forandring gennem relation, samt praksisarbejde i psykoterapi.

Vi tilbyder enkeltdags workshops, hvor vi arbejde med udgangspunkt i ovenstående på den enkelte virksomhed og i samarbejde med ledelsen.

Ring og hør nærmere.